Götene Brukshundklubb   

 

         Start  Kontakta oss  Klubben  Kurser  Utskott  Tävling Externa inbjudningar

 

Utskott

Länkar till mer information om våra utskott.

Agillity, Hundägarutbildning, Rasutveckling/MH, Tävling, Arbetsgrupper

Götene BK har fyra utskott som alla ansvarar för sitt område. Dessa utskott är:

Deltagarna i vardera utskott beslutas på klubbens årsmöte som vanligtvis hålls i februari månad. Där ska även utskotten presentera sin verksamhetsberättelse för föregående år samt verksamhetsplanering för kommande år inklusive budget.

Vill du vara med och bidra till klubbens framtid – gå med i ett utskott! Ta kontakt med styrelsen om du vill veta mer om hur du går tillväga!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This Web Page Created with PageBreeze Free HTML Editor