Götene Brukshundklubb   

 

         Start  Kontakta oss  Klubben  Kurser  Utskott    Tävling    Externa imbjudningar

 

 

Kontakta oss

Styrelsen

Ordförande Sara Hellberg – ordf@gotenebk.com eller tfn: 0702-65 40 78

Vice ordförande Magnus Svensson tfn: magsven1961@icloud.com eller via tfn: 0708-99 08 69

Sekreterare Barbro Attrell sekr@gotenebk.com 

Kassör Nina Morteneon – kassor@gotenebk.com 

Vice sekreterare Eva Norell – tavling@gotenebk.com eller via tfn: 0702-58 13 47

Suppleant Gert-Inge Rydbeck tfn: 0705-91 63 84 webmaster@gotenebk.com

Suppleant Tommy Dahlberg tfn: 0702-44 90 76

Suppleant Therese Strandh

 

 

Webmaster
Gert-Inge Rydbeck kontaktas via mail: webmaster@gotenebk.com

Tävling
Utskottsansvarig Eva Norell kan kontaktas via mail: tavling@gotenebk.com

HUS (Kursverksamhet)
Utskottsansvarig Barbro Lund kan kontaktas via mail: hus@gotenebk.com

MH/Rasutveckling
Utskottet kan kontaktas via mail: rasutveckling@gotenebk.com

Agility
Utskottsansvarig Tommy Dahlberg kan kontaktas via mail: agility@gotenebk.com

Medlemslotteriet
Ansvarig  Malin Bengtsson

 

 

 

 

 

 

 

This Web Page Created with PageBreeze Free HTML Editor