Götene Brukshundklubb   

 

      Start  Kontakta oss  Klubben  Kurser  Utskott   Tävling    Ext.inbjudningar    

 

 

Välkommen till Götene brukshundklubbs hemsida! 

 

 

 

Kommande aktiviteter

Vinterpromenaden från klubben till Vristulven
Lördag den
13 jan kl. 10.00

Kurserna läggs ut den 10 februari.

Årsmöte den 24 februari kl 18.30, Vättlösa bygdegård.

Kalender för Klubben

 

 

 

 

 

 

 

 

This Web Page Created with PageBreeze Free HTML Editor