Götene Brukshundklubb   

 

         Start  Kontakta oss  Klubben  Kurser  Utskott  Tävling  Externa inbjudningar

 

 Rasutveckling/MH

Rasutveckling/MH

Mentalbeskrivning hund, MH

Hundens beteende beskrivs i olika situationer där bl.a. hundens agerande mot människor beskrivs i en intensitetsskala. Hunden blir inte godkänd eller underkänd i mentalbeskrivning men givetvis är vissa reaktioner bättre än andra med avseende på avel, dressyr eller annat som hunden kan tänkas användas till.

Datum för MH på Götene BK år 2021

Se mer information på SBK Tävling!

Anmälan och betalning ska vara klubben tillhanda senast 3 veckor innan provet!

Genomgången MH – känd mental status

Krav på genomgången MH gäller hund född efter 2000.06.30, som uppnått 18 månaders ålder, för deltagande i SBK:s prov och tävling.

Så som genomgången MH gäller för prov/tävling:

Med genomgången MH menas att denna är helt genomförd, kryss i alla rutor, alternativt avbrutits av beskrivaren.

Så som ”känd mental status” gäller för avel:

Fr.o.m. 2002.01.01 är det krav på ”känd mental status” för hund av SBK-ras för registrering av avkomma. Det gäller tilltänkta avelsdjur av brukshundras födda efter 2000.01.01. Med känd mental status menas att MH är helt genomförd, kryss i alla rutor, eller att beskrivaren avbrutit.

Prioriteringsordning MH

Då lokalklubb är arrangör skall i första hand företräde ges för hundar:

  1. av SBK-ras som i SKK:s register är ägarregistrerad på medlem i arrangerande klub och i behov av MH för tävlande
  2. av SBK-ras som är behov av MH för tävlande. Därefter hun, oavsett ras som ska utbildas i SBK:s verksamhet för samhällsnyttiga hundar, efter uppvisande av intyg från utbildaren. Om det är en oregistrerad hund är deltagande inofficiell utan officiell registrering av resultatet.
  3. av SBK-ras som är i behov av MH för registrering av avkomma.

    Oavsett ras, som är i behov av MH för tävlande. (För icke SBK-raser är BPH likställt med MH för tävlande)

    Då rasklubb/avelsavdelning står som arrangör äger denn först rätt att prioritera frit inom den egna rasen.

Anmälan till MH

Anmälan till MH görs via SBK Tävling!

MH-gruppens sammansättning:

Bente Landen

Figurant

Lotta Larsson

Figurant

Sara Thåst

Figurant

 

 

Roland Norell

Figurant

Eva Norell

Figurant

Birger Andersson

Figurant

Britt Franzén
 

 Figurant
 

Kontakt RUS

Vill du komma i kontakt med RUS så använd formuläret nedan. Dock ej anmälan till MH, för detta se SBK Tävling!

 

 

Fyll i formuläret och skicka

 

KONTAKT


Kontakt
V 

 

 

 

 

 

 

 

 

This Web Page Created with PageBreeze Free HTML Editor