Götene Brukshundklubb   

 

         Start  Kontakta oss  Klubben  Kurser  Utskott  Tävling  Externa inbjudningar 

 

 Övriga aktiviter på klubben.

 

 

Stund med hund.

Några av deltagarna i gruppen-

Klubbmedlemmar turas om att besöka Götene kommuns äldreboende med sina hundar. Besöken är mycket populära och det är oftast fullt i samlingssalen på sjukhemmen. De äldre får pyssla om, klappa och ge hundarna godis. Många av de boende på hemmen har tidigare haft hund. Är du intresserad att vara med i gruppen så:
kontakta Barbro Lund tel.0709-315443

 

Dagträning för daglediga på klubben.

Inga krav att vara medlem i klubben, man är välkommen ändå att prova på olika aktiviter som klubben bedriver.

 

 

 

 

 

This Web Page Created with PageBreeze Free HTML Editor