Götene Brukshundklubb   

 

        Start  Kontakta oss  Klubben  Kurser  Utskott   Tävling  Externa inbjudningar

 

 Medlemslotteri
 

Götene BK:s Medlemslotteri
Lotteriet består av 100 lotter, numrerade från 00 – 99. Priset för varje lottandel är 120 kr.
Vi lottar ut 6.000 kr varje år och 6.000 kr går till klubbens verksamhet.
Ett mycket gott tillskott som du bidrar med genom att vara med i lotteriet och dessutom har en chans att vinna.

Medlemslotteriet har två dragningar per år vilket innebär stora vinster och 15 vinnare varje gång!
Dragningarna publiceras på hemsidan och på klubbens Facebook-sida.

Första dragning brukar vara i maj och det andra i december!
Total vinstplan varje gång: 3.000kr
Vinst 1: 800 kr
Vinst 2: 600 kr
Vinst 3: 400 kr
Vinst 4-15: 100 kr vardera

Varje år får vi lottandelar som ”byter ägare”, någon/några vill inte vara med längre.
Anmäl ditt intresse, via mail eller meddelande via Facebook, och vi sätter upp dig som reserv!

OBS!
Var vänlig betala in era lottandelar via via Swish 070-9271474

OBS ! Ange alltid lottnumren samt namn på er inbetalning!

Frågor kring lotteriet kan ställas till Malin Bengtsson.

Tack för att ni stödjer klubbens verksamhet genom att vara med i lotteriet!

 

 

 

 

 

 

 

This Web Page Created with PageBreeze Free HTML Editor