Götene Brukshundklubb   

 

           Start  Kontakta oss  Klubben  Kurser  Utskott    Tävling   Externa inbjudningar

 

 Styrelsen/Protokoll

Styrelse

Vill du komma i kontakt med styrelsen så kan du nå oss via mail:

Ordförande Sara Hellberg  – ordf@gotenebk.com eller via tfn: 0702-65 40 78

Vice ordförande Magnus Svensson – magsven1961@icloud.com eller via tfn: 0708-99 08 69

Sekreterare Anna Gustavsson – sekr@gotenebk.com eller via tfn: 0703-29 08 38

Kassör Nina Mortensen – kassor@gotenebk.com

Vice sekreterare Eva Norell – tavling@gotenebk.com eller via tfn: 0702-58 13 47

Suppleant Evelina Andersson tfn: 0739-13 81 02
Suppleant Gert-Inge Rydbeck tfn: 0705-91 63 84
Suppleant Tommy Dahlberg tfn: 0702-44 90 76

 

Styrelsen arbetar efter de stadgar som SBk har fastställt, för att se detta läs i länkat dokument: Normalstadgar för lokalklubb

Årsmötesprotokoll

Årsmötesprotokoll 2018
Årsmöteshandlingar 2018

Protokoll från styrelsemöten 2018:

Protokoll styrelsemöte 2018-03-21
Protokoll styrelsemöte 2018-02-04
Protokoll styrelsemöte 2018-01-10
 

Protokoll från styrelsemöten 2017:
  Protokoll styrelsemöte 2017-01-11
Protokoll styrelsemöte 2017-02-05
Protokoll styrelsemöte 2017-03-22
Protokoll styrelsemöte 2017-08-16
Protokoll styrelsemöte 2017-12-06


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This Web Page Created with PageBreeze Free HTML Editor