Götene Brukshundklubb   

 

           Start  Kontakta oss  Klubben  Kurser  Utskott    Tävling   Externa inbjudningar

 

 Styrelsen

Styrelse

Vill du komma i kontakt med styrelsen så kan du nå oss via mail:

Ordförande Sara Hellberg  – ordf(at)gotenebk.com eller via tfn: 0702-65 40 78

Vice ordförande Bente Landén--v.ordf(at)gotenebk.com  tel 070 2517456

Sekreterare Barbro Attrell – sekr(at)gotenebk.com

Kassör Nina Mortensen – kassor(at)gotenebk.com

Vice sekreterare Eva Norell – tavling(at)gotenebk.com eller via tfn: 0702-58 13 47

Suppleant Ewa Wallin
Suppleant Magnus Kjellgren
Suppleant Tommy Dahlberg tfn: 0702-44 90 76

 

Styrelsen arbetar efter de stadgar som SBk har fastställt, för att se detta läs i länkat dokument: Normalstadgar för lokalklubb

I anledning av datalagstiftningen (GDPR) lägger vi inte längre ut protokoll på hemsidan. Protokoll i orginal förvaras hos sekreteraren, kopia finns hos ordföranden. Den som önskar ta del av protokoll vänder sig till sekreteraren.Se ovanstående för kontaktväg.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This Web Page Created with PageBreeze Free HTML Editor