Götene Brukshundklubb   

 

         Start  Kontakta oss  Klubben  Kurser  Utskott  Tävling  Externa inbjudningar 

 

 Sakletarkurs

Kursens namn:   Sakletarkurs

Kursens innehåll samt mål/syfte:   Lära hunden leta och apportera föremål till husse/matte

Eventuella förkunskaper: Inga

Pris (se nedan)
Pris vuxen :  360 kr
Pris ungdom:  180 kr

Kursdagar och tider:  Torsdagar kl 18 -20.15 med start 22 aug och ytterligare 3 gånger

Antal kursplatser: 6

Kursledare:    Instruktör Christina Abrahamsson tel 0703-347964

 

 

 

 

This Web Page Created with PageBreeze Free HTML Editor