Götene Brukshundklubb   

 

         Start  Kontakta oss  Klubben  Kurser  Utskott  Tävling  Externa inbjudningar

 

Vandringspriser
 

Statuter för Årets brukshund, lydnadshund, rallylydnadshund, noseworkshund

Man deltar med TRE, under kalenderåret genomförda tävlingar i respektive gren. Detta gäller oavsett vilken klass man tävlar. Den bästa snittpoängen avgör sedan vem som vinner.
Den som vill delta i tävlingen om Årets Bruks- eller lydnadshund i Götene Brukshundklubb ska skicka eller lämna kopia på resp. tävlingsresultat i tävlingsboken till styrelsen snarast möjligt efter årets slut.
Priset kommer att utdelas i samband med årsmötet.
Skicka in resultaten till  tavling@gotenebk.com . Ange vilket vandringspris det gäller. Anmälan senast 13 januari

 

”Fixarens” vandringspris

Utdelas till den medlem i Götene brukshundklubb som under året fått den högsta snittpoängen i Apellklass eller Startklass.
Graveringen ombesörjes och bekostas av den som tar en inteckning i vandringspriset.
Vandringspriset är ständigt vandrande.
Skicka in resultaten till  tavling@gotenebk.com  Ange vilket vandringspris det gäller. Anmälan senast  13 januari

 

Maj-Britt Olssons Vandringspris, Bästa spårhund

De tre bästa resultaten från årets tävlingar.
Skicka in resultaten till  tavling@gotenebk.com  . Ange vilket vandringspris det gäller. Anmälan senast 13 januari

 

Statyett för KM vinnare i agility

Tre vandringspriser delas ut till KM vinnare i klasserna small, medium och large. Priset delas ut på årsmötet och får behållas av det ekipage som först får tre inteckningar. Graveringen ombesörjes och bekostas av klubben.

Priset ska lämnas in till någon i agilityutskottet senaste 1 vecka innan årsmötet äger rum. Det är den som innehar vandringspriset som ansvarar för att det finns tillgängligt till nästkommande årsmöte.

Årets Agilityhund

Regler Årets Agilityhund

Årets Agilityhund är ett pris som delas ut till det agilityekipage som har presterat bäst under året som gått. Enda kriteriet för att få vara med i uttagningen av Årets Agilityhund är att du tävlar agility för Götene BK.

Det är de 5 bästa 10 i topp placeringarna i varje officiell klass, hopp och agility, som räknas. Det vill säga 10 starter totalt där du placerat dig bland de 10 bästa. Den information vi behöver om varje start är:
– Klass; T.ex. Agility 1 eller Hopp 3
– Placering
– Antal fel
– Eventuell uppflyttningspinne
– Eventuell SM-pinne
– Eventuellt Cert
– Antal startande i klassen. (OBS! Antalet startande är oftast inte det samma som antalet anmälda i klassen.)
– Arrangör och datum

Resultaten skickas in till agilityutskottets mail, agility@gotenebk.com, senast 13 januari, Om du är osäker på vilka lopp som ger bäst resultat kan du skicka in fler än 10 lopp och så tar vi ut dem som är bäst.

Barons allround – pris

Priset är instiftat till minne av bearded collien Baron (1998-2010)
Det är inte ett pris som nödvändigtvis tilldelas den som har vunnit mest eller samlat flest pinnar och meriter. Det är framför allt tänkt att uppmuntra klubbmedlemmarna att låta sina hundar uppleva olika aktiviteter. Man måste inte alltid vara bäst, utan snarare vilja utveckla hundens alla många härliga egenskaper – och framför allt: att vara aktiva och ha roligt tillsammans.Det utdelas till den medlem i Götene brukshundklubb som under året varit allround och mångsidig i olika aktiviteter med sin hund/sina hundar.

Förslag till mottagare av priset lämnas till styrelsen årligen senast 13 januari.
Diplom överlämnas i samband med årsmötet. Ekipagets namn och foto införs i minnesboken.
Priset är ständigt vandrande.

Förslagen skickas in till sekr@gotenebk.com

 

!

 

 

 

 

 

 

 

 

This Web Page Created with PageBreeze Free HTML Editor