Götene Brukshundklubb   

 

         Start  Kontakta oss  Klubben  Kurser  Utskott  Tävling  Externa inbjudningar 

 

 Unghundskurs

Kursens namn: Unghundskurs ”Unghundens vett och etikett”.  Ålder 7-14 månader.

Kursens innehåll:  Individuellt i grupp, kroppsspråk och hundriktiga signaler. Teoretiska inslag (mentalitet, mental utveckling). Målet är att du får en god relation och verktyg att hantera din unghund i olika situationer

Ta med vaccinationsintyg vid första kurstillfället.

Eventuella förkunskaper: inga förkunskaper behövs

Kurslitteratur :

Pris (se nedan)
Pris vuxen:  720 kr

Pris ungdom under 18 år: 430  kr

Kursdagar och tider: Måndagar kl 18.00-20.15 med start 31 aug och ytterligare 5 gånger.

Antal kursplatser: 10 st                                      

Kursledare:   Instruktör Annika Olsson, tel 070-7338800

                      Assisten Jan-Åke Roos, tel 070-7995929

   

 

 

 

 

This Web Page Created with PageBreeze Free HTML Editor