Götene Brukshundklubb   

 

         Start  Kontakta oss  Klubben  Kurser  Utskott  Tävling  Externa inbjudningar 

 

 Brukskurs

 

Kursens namn:   Brukskurs

Kursens innehåll samt mål/syfte:   Att förare och hund skall kunna tävla Appellklass.

4 gånger lydnad och 4 gånger spår

Eventuella förkunskaper: Uppflyttad från appellklass har förtur

Kurslitteratur: Regelboken bruks (frivilligt)

Pris (se nedan)
Pris vuxen inkl. litteratur: 605 kr
Pris ungdom inkl. litteratur: 335 kr
Pris vuxen exkl. litteratur:  540 kr
Pris ungdom exkl. litteratur:  270 kr

Kursdagar och tider:  Torsdag med början 5 april kl 18.00 1: gången lydnad,  vid spårtillfällen start kl 17.30

Antal kursplatser: max 10

Kursledare:    Instruktör Magnus Svensson  0708-990869

                        Instruktör Ingmar Lundh 070-6236274

                        Instruktör Per Carlsson 070-5921009

 

 

 

 

This Web Page Created with PageBreeze Free HTML Editor