Götene Brukshundklubb   

 

         Start  Kontakta oss  Klubben  Kurser  Utskott  Tävling  Externa inbjudningar 

 

 Agility Tävling Kortkurs

Kursens namn: Agility tävling, kortkurs

Kursens innehåll samt mål/syfte: Vägval, banträning, handlingsalternativ

Eventuella förkunskaper: ska ha tävlat klass 1

Kurslitteratur: Ange titel på den/de böcker ni ska ha på kursen

Pris (se nedan)
Pris vuxen inkl. litteratur:
Pris ungdom inkl. litteratur:
Pris vuxen exkl. litteratur:  270 kr
Pris ungdom exkl. litteratur:  135 ktr

Kursdagar och tider: Måndag  kl 18.15 – 20.30   28 maj, 3 juni och 17 juni

Antal kursplatser: 7

Kursledare: Instruktör  A2-instruktör Emma Salquist tel 0706-779885

                

 

 

 

 

This Web Page Created with PageBreeze Free HTML Editor